ชุดไทยเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ปัจจุบันชุดไทยกำลังได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก จะเห็นได้จากการที่เมื่อชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ไทย ถ้าหากต้องไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะนิยมสวมใส่ชุดไทยเป็นชุดสไบและมีเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดในเขตกรุงเทพฯหรือแม้แต่ต่างจังหวัดก็ตามยกตัวอย่างเช่นวัดอรุณหรือวัดดังๆในจังหวัดอยุธยานั่นเอง 

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามีชาวต่างชาติหลายคนที่ชื่นชอบชุดไทยและได้มีการนำชุดไทยไปสวมใส่ตามงานต่างๆเช่นการใส่ชุดไทยในงานแต่งงานก็มีให้เห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆอยู่เป็นประจำ

 การเลือกใช้ชุดไทยแบบต่างๆให้เหมาะสมแก่โอกาสถือเป็นความเคารพต่อแนวปฏิบัติทางสังคมและการให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนการเลือกใช้ผ้าและการตัดเย็บถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ช่างและช่วยจำลองไว้ซึ่งงานช่างฝีมือดั้งเดิมด้านการทอผ้าพื้นบ้านของภูมิภาคต่างๆในประเทศเสริมสร้างให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างสรรค์สิ่งทอพื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นชุดไทยจึงมีคุณค่าต่อสังคมในมิติบทบาททางวัฒนธรรมและมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไปโดยในการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุดไทยเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อ UNESCO ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

สำหรับชุดไทยนั้นเราสามารถยืนยันได้ว่าเป็นชุดของไทยที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมและไม่ได้ไปลอกเลียนแบบของใคร

เนื่องจากมีหลักฐานการใช้ชุดไทยเริ่มตั้งแต่สมัยทวารวดี   ต่อมายังสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการวิวัฒนาการต่อมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และเข้าสู่ยุครุ่งเรืองที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้ชุดไทยได้รับความนิยมและมีการจำแนกการใช้งานตามวาระโอกาสต่างๆอย่างเป็นระเบียบแบบแผน

ดังนั้นด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่ประเทศไทยมีอยู่จึงสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่าชุดไทยนั้นคือชุดของคนไทยและผู้ครอบครองก็คือคนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยหรือแม้แต่คนไทยเองที่อยู่ต่างประเทศเองก็เป็นเจ้าของชุดไทยเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถที่จะมีการยื่นขอชุดไทยเป็นชุดประจำชาติของไทยต่อองค์การยูเนสโกได้สำเร็จและมีการประกาศออกมาก็เท่ากับว่าคนไทยนั้นสามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมการใส่ชุดไทยของไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปอย่างรู้รุ่นหลานได้อีกหนึ่งอย่างเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย   มั่งมีหวยออนไลน์