ตำนานเรื่องมนุษย์กินคนของชนเผ่าบาเตาะ

สำหรับเรื่องของตำนานชนเผ่ามนุษย์กินคนในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อนมีใครที่จะสนใจมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วและเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อนสนใจกัน ซึ่งมนุษย์กินคนนี้ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ไม่ค่อนมีใครสนใจและชนเผ่ากินคนนี้ก็ได้มีชื่อว่า บาเตาะ ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีนิสัยที่ดุร้ายและชอบกินเนื้อมนุษย์มากที่สุดในพื้นที่และพวกชนเผ่า

บาเตาะนั้นพวกจะไม่กินเนื้อพวกกันเอง และพวกเขายังได้มีวิธีในการทดสอบกลุ่มคนในชนเผ่าเดียวกันก็คือจะทดสอบกับผู้คนที่มีอายุมากแล้วก็จะให้ผู้สูงอายุคนนั้นปีนต้นไม้หากปีนได้ก็ถือว่าผู้สูงอายุคนนั้นรอดแต่ถ้าหากว่าปีนไม่ได้ก็จะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพและจะถูกทำร้ายทุบตีและก็จะนำเอาเนื้อมากินเป็นอาหารในมื้อนั้นและ

สาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเขารู้ว่าในพื้นที่ได้มีชาวบาเตาะที่กินคนอยู่นั้นเพราะ เนื่องจากว่าได้มีคนในชุมชนที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับที่ไม่ทราบสาเหตุในการหายตัวไป ผู้นำในชุมชนในสมัยนั้นก็มองเห็นทาว่ามันจะไม่ดีแล้วเพราะ

เนื่องจากชาวบาเตาะได้เริ่มออกอารวาดและเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านที่อยู่ในสมัยนั้นมากๆจึงได้ออกอุบายให้หาชาวบ้านที่สามารถพูดภาษาบาเตาะได้ให้เข้าไปทำการเจรจาว่าจะมีฝรั่งเข้ามาขอซื้อขั้ง ซึ่งขั้งก็คือยางของไม้ชนิดหนึ่งในสมัยนั้นอังกฤษได้ปกครองมาลาเซียอยู่มักจะชอบซื้อของป่านำเอาไปขายอยู่เสมอและชาวบาเตาะก็ได้รับข้อเสนอเหล่านั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่านี่มันคือกลอุบายที่จะล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเขาพวกเขาก็เลยเข้าไปเก็บขั้งนำเอามาไว้ที่บ้านของพวกเขาเป็นจำนวนมาก โดยที่พวกเขานั้นไม่ได้รับรู้มากก่อนเลยว่าแท้ที่จริงแล้วขั้งหรือว่ายางไม้ชนิดนี้ได้เป็นฉนวนที่ไวไฟเป็นอย่างมากเลย

ในคืนคืนนั้นชาวบ้านก็ได้หลอกชาวบาเตาะว่าเรามาฉลองกันดีกว่าเดียวอีกวันพวกฝั่งก็จะเข้ามาซื้อขั้งของพวกเราแล้วและด้วยคนชาวบาเตาะเขาไม่ได้คิดอะไรชาวบ้านก็ได้นำเอาพืชชนิดหนึ่งและพืชชนิดนั้นก็คือหัวกลอยมันจะออกฤทธิ์จึงทำให้สลบโดยจะต้มถั่วเขียวผสมเข้าไปกับหัวกลอยให้กินกันทั่วชนเผ่าเลย

แน่นอนว่าชาวบาเตาะไม่รู้เรื่องอะไรเลยกินกันอย่างอร่อยผลของพืชชนิดนี้มันได้ทำให้พวกเขาหลับและไม่รู้สึกตัว เมื่อชาวบาเตาะได้ลับกันหมดล้วชาวบ้านก็เลยจุดไฟเผาทั้งเป็นโดยจะใช้ขั้งที่ชาวบาเตาะเก็บมาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเผาไหม้แต่แผนการของชาวบ้านก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นร้อยเปอร์เซน

 

สนับสนุนมาจาก  entaplay