ถ้ำตะโกพุทธโสภา เขาสมอคอน 

ถ้ำระฆังจังหวัดลพบุรีประตูแห่งเมืองลับแล 

ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานที่มีเรื่องลี้ลับมากมายที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือ ถ้ำระฆัง  ซึ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ภายในวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้เป้นอีกแห่งหนึ่งที่เชื่อกันมาว่าเป็นทางประตูที่จะเข้าไปสู่เมืองลับแลในความลี้ลับของถ้ำแห่งนี้ชวนให้สะพรึงอยู่ไม่น้อยถึงแม้ในประวัติในความเป็นมาหรือคำบอกเล่าต่างๆจะออกไปในทำนองเช่นเดียวกันว่า ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านสามารถติดต่อหรือเดินทางไปมาหาสู่กับชาวเมืองลับแลโดยผ่านถ้ำระฆังแห่งนี้ได้อย่างตามปกติก็ตามแต่เสียงดนตรีอันเย็นเยือกที่แว่วดังมาเป็นระยะๆจากในตัวของถ้ำในคืนวันที่พระจันทร์นั้นเต็มดวงก็ชวนให้ขนลุกอยู่ไม่น้อย

มีเรื่องเล่าว่าในอดีตชาวบ้านเขาสมอคอนและชาวเมืองลับแลต่างก็สนิดสนมกันและมีการติดต่อไปมาหาสู่กันได้ ภายในถ้ำระฆังก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่สวยงามเป็นจำนวนมากเมืองได้ถึงช่วงเวลางานบุญทีไรชาวบ้านในที่นั้นก็จะมาขอยื่นเครื่องใช้จากชาวเมืองลับแลเพื่อนำไม่ใช้งานบุญอยู่เสมอแต่ในเวลาต่อมาอาจจะมีการขอยื่นไปแล้วและไม่ได้นำมาคืนและทำให้ชาวเมืองลับแลเกิดการขุ่นเคืองในใจต่อกันและ นับตั้งแต่บัตินั้นเป้นต้นมาชาวเมืองลับแลและชาวสมอคอนก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย ยังมีเรื่องเล่ากันที่เกี่ยวกับเมืองลับแลที่ถ้ำระฆังว่าในสมัยโบราณในทุกวัน

พระนั้นชาวบ้านเขาสมอคอนจะได้ยินเสียงการตีฆ้องร้องเปล่าเป็นเสียงกลองบ้าง และ เสียงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆบ้างแว่วดังออกมาจากภายในถ้ำระฆังในบางคืนก็จะเห็นแสงบางอย่างเป็นดวงแก้วสุขใสลอยออกมาจากปล้องถ้ำอยู่กลางอากาศบนขวารอบๆเขาสมอคอนบาง

คนเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับทุกคืนวันพระประตูเมืองลับแลที่ถ้ำระฆังจะเปิดเพื่อให้ชาวเมืองลับแลได้ออกมาท่องเที่ยวยังโลกมนุษย์ถึงแม้ในปัจจุบันเรื่องเล่าเหล่านี้ก็นังไม่เรือนหายไปเพราะเชื่อยังคงอย่ในความทรงจำเพื่อให้ลูกหลานนั้นได้พิจารณากันเองว่าเมืองลับแลในถ้ำระฆังนั้นมีอยู่จริงตามคำบอกเล่าของคนในสมัยก่อนจริงหรือไม่ สำหรับถ้ำนั้นต้องบอกว่ามีเรื่องราวของมันแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตามมักจะมีประวัติและความเป็นมาโดยเป็นสิ่งที่น่าค้นหาและทำให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ใครต่อใครมาเที่ยว โดยเรานั้นจะต้องการเที่ยวเพราะแรงจูงใจเรื่องเหล่านี้ และที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ที่พบเห็น