ศิลปะชีวิต

ศิลปะแปลว่าชีวิตเพราะศิลปะนั้นเป็นการนำจินตนาการต่างๆทางความคิดของเรานั้นออกมาให้อยู่ในรูปแบบศิลปะลความคิดคือสิ่งที่มีชีวิตเพราะเกิดจากความคิดของเราที่เป็นมนุษย์ที่สามารถมีชีวิตได้นั่นเอง และชีวิตก็คือศิลปะ ศิลที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นมนุษย์จากความคิดใครสักคนหนึ่งในโลกนั่นเอง ดังนั้นแล้วศิลปะจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากชีวิตไม่ได้ เพราะทั้งสองล้วนมีสิ่งที่สอดคล้องแลเชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์อยู่เสมอ จึงเป็นที่มาของศิลปะชีวิตนั่นเอง

ศิลปะชีวิตนั้นหมายถึงการใช้ชีวิตด้วยศิลปะหรือการใช้ศิลปะเพื่อให้มีชีวิตนั่นเอง อย่างที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าชีวิตที่ไม่มีศิลปะคือชีวิตที่ไม่มีชีวิตและศิลปะถ้าไม่มีชีวิตก็คงไม่สามารถก่อเกิดเป็นงานศิลปะได้เช่นกัน สองสิ่งนี้จึงมีความสัมพันธ์และมีความพิเศาเมื่อนำสองสิ่งมาผสมผสานหรือการนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน

ศิลปะชีวิตนั้นไม่ได้หมายถึงงานศิลปะในชีวิตเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ การนำศิลปะต่างๆเข้ามาร่วมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นชีวิตที่มีชีวิตนั่นเอง และแน่นอนว่าถ้าหากเรานั้นมีการนำศิลปะต่างๆมาใช้ในชีวิต ชีวิตเราก็จะมีความแปลกใหม่ที่แตกต่างต่างไปจากชีวิตที่ไม่ได้มีการนำศิลปะเข้ามาใช้เลยนั่นเอง ชีวิตที่มีการนำศิลปะมาใช้นั้นโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นหลายประเภท เช่นศิลปะการพูด ศิลปะทางความคิด ศิลปะการพัฒนาบุคลิกายนอก ศิลปะปรับปรุงบุคลิกจากภายใน แบบนี้เป็นต้น ซึ่งถ้าหากมีการนำศิลปะเหล่านี้มาช็จะทำให้ชีวิตเราสวยงามเหมือนศิลปะการวาดเขียนระบายสีนั่นเอง

การนำศิลปะเหล่นี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตนั้นเป็นเหมือนการที่เราเอาสีเอาดินสอมาแต่งเติมชีวตเราให้สวยงามและมีสีสันมากขึ้นนั่นแหละ เพราะศิลปะชีวิตเราก็เปรียบเหมือนงานศิลปะชนิดหนึ่ง ถ้าหากเรานั้นมีการออกแบบและร่างชีวิตให้เป็นไปตามที่คาดหวังก็เหมือนกับเราทำงานศิลปะหนึ่งชิ้นแล้วได้รางวัลนั่นแหละ เราจะรู้สึกภูมิใจในการใช้ชีวิต เพราะถ้าหากเราใช้ชีวิตแบบมีศิลปะในใจเสมอ เราจะสามารถพัฒนาชีวิตไปในทางที่ถูกที่คสรและสวยงามได้เช่นเดียวกัน

ถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มีการใช้ศิลปะชีวิตเข้ามาร่วมในการใช้ชีวิตอย่างจริงจังต้องบอกเลยว่า การนำความคิดเช่นนี้มาปฏิบัติในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรค่าแก่การทำมาก เพราะจะช่วยส่งเสริมทั้งทางด้านความคิดและการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรและทเรานั้นสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดีเพราะเรานั้นได้มีการนำศิลปะมาช่วยหรือมาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของเราทำให้ชีวิตและศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันในตัวเราให้ได้และมีชีวิตสวยงามดั่งเช่นศิลปะนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน