เส้นทางการลำเรียงขนสารตั้งต้นยาเสพติด

เส้นทางR3Aหรือถนนเศรษฐกิจที่ได้เชื่อมต่อกันระหว่างจีน ไทย ได้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ได้ถูกใช้เพื่อลำเรียงยาเสพติดมาจากเมืองจีนและได้เข้าสู่เมืองอำเภอเชียงของ ของในจังหวัดเชียงรายและในขณะที่ถนนของR3B มักจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการลำเรียงขนยาเสพติดจากที่เมืองจิ่งหงเมืองลาของประเทศเมียนมาร์ได้เข้าสู่เมืองเชียงตุงและได้เข้าสู่อำเภอแม่สายในจังหวัเชียงรายและเมื่อได้ถูกสกันกั้นจึงได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางพย้าของเมียนมาร์ได้เข้าไปยังบ้านเชียงกบของประเทศลาวต่อไปยันด่านเมืองสิงห์เข้าสู่หลวงพระบางเวียงจันทน์

และได้วนกลับเข้าสู่ประเทศไทยที่จังหวัดหนองคลาย เลย และ บึงกาฬ แทน ซึ่งมันจะเป็นทางจะถือว่ามันเปนเส้นทางหลักหรือไม่มันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าในการที่จะลำเรียงยาเสพติดแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายซึ่งของทั้งสองฝ่านนั้นมักจะรู้ดีและผู้ที่จะลำเรียงขนยาเสพติดนั้นก็รู้ผู้ที่จะเตรียมจับกุมของทางฝ่ายรัฐบาลเองนั้นก็รู้เพราะฉะนั้นในการที่จะลำเรียงบนถนนจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเส้นทางที่จะใช้เป็นทางเลือกก็คือแม่น้ำโขงซึ่งมันก็จะไหลมากจากเชียงรุ่งลงเข้าไปสู่ที่เชียงแสนของเราและก็ไปสุดเขตที่อำเภอเวียงแก่นของจังหวัดเชียงราย

ซึ่งตรงนั้นได้เป็นเขตน้ำโขงตอนบนและหลังจากนั้นเขาก็จะโอ้มไปเข้าที่ประเทศลาวและก็จะไปเข้าที่ประเทศไทยอีกหนึ่งที่ในแถบทางภาคอีสานและสะพานที่ได้เห็นอยู่นั้นมันคือสะพานเชียงลาบซึ่งมันกำลังอยู่ในระหว่างของการก่อสร้างมันเป็นสพานที่จะเชื่อมกันระหว่างทางฝั่งประเทศลาวและประเทศพม่ายังได้มีความวิตกกังวนว่าถ้าหากว่าสะพานแห่งนี้แล้วเสร็จขบวนการการค้ายาเสพติดก็อาจที่จะใช้เส้นทางเหล่านี้แหละขนลำเรียงนำเอายาเสพติดเข้ามาเพื่อที่จะส่งไปตามประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงเหตุผลที่ต่างหลายฝ่ายได้วิตกกังวนเพราะในด้านเครือข่ายของยาเสพติดนั้น

สามารถที่จะลำเรียงจากแหล่งการผลิตที่เมียนมาร์ไปยังประเทศลาวเพื่อที่จะนำเอาเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานโดยที่เฉพาะหนองคาย เลย และ บึงกาฬ เพื่อที่จะได้ผ่านไปยังสะพานเชียงลาบเพื่อให้มันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหรือด้วยวิธีการที่จะขนส่งยาเสพติดด้วยรถยนต์และได้การขนถ่ายสารเสพติดยาตั้งต้นจากทางกัมพูชาผ่านประเทศลาวเข้าสู่แหล่งผลิตมันก็อาจจะทำให้สะดวกมายิ่งขึ้นของการที่จะขนสารตั้งต้นนี้ได้มากยิ่งขึ้น