อ่านหนังสืออย่างถูกต้อง

การอ่านหนังสือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะหนังสือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ในการอ่านนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องนำศิลปะเข้ามาใช้กับการอ่านหนังสือด้วยเพื่อให้การอ่านหนังสือนั้นเกิดประสิทธิภาพและคุณค่าอย่างสูงสุด ดังนั้นการอ่านหนังสือจึงจำเป็นต้องใช้ความคิดการเรียนรู้รู้รวมถึงสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีการอ่านหนังสือที่ดีด้วย

ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมในการเลือกอ่านหนังสือ การจับหนัง การนั่ง รวมถึงการวิเคราะห์ในเรื่องที่เราได้อ่านนั่นเองนอกจากนั้นการใช้ศิลปะเข้ามาช่วยในการอ่านหนังสือด้วยนั้นจะสามารถทำให้เจดจำสิ่งต่างๆที่อยู่ในหนังสือได้ดีขึ้นอีกด้วย ถือว้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากและเป็นสิ่งที่ควรเอาทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการอ่านหนังสือนั่นเอง

การจับหนังสือที่ถูกต้อง ถือเป็นศิลปะที่จำเป็นต้องนำมาใช้กับการอ่านอย่างมากเพราะการจับหนังสือในท่าที่ถูกต้องนั้นจะสามารถช่วยทำให้เรานั้นอ่านหนังสือได้ดีขึ้น โดยการจับนั้นเราจะใช้มือซ้ายในการประคองหนังสือและใช้มือด้านขวาในการพลิกหนังสือนั่นเองเพื่อให้การอ่านนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดเพราะการใช้ท่าทางในการจับหนังสือลักษระนี้นั้นจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะพลิกหนังสือในหน้าถัดๆไปได้ง่าย การจับหนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีการจับให้ถูกต้อง

ท่าทางการนั่งอ่านหนังสือที่ถูกต้อง เป็นนสิ่งที่จะสามารถช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะอ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากมีการนั่งท่านั่งที่ผิดนั้นก็อาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกเมื่อและอ่านหนังสือได้ในเวลาไม่นาน ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่จำเป็นต้องอ่านหนังสือนานๆนั้น การนั่งหลังตรง90องศาและก้มหน้า45องศานั้นถือว่าเป็นท่าการอ่านหนังสือที่จะสามารถทำให้เรานั้นสามารถอ่านหนังสือได้นานขึ้นเพราะจะไม่ทำให้เรารู้สึกเมื่อยหลังหรือคอนั่นเอง

การคิดวิเคราะห์ เมื่อเราอ่านหนังสือแล้วการคิดวอเคราห์ในขณะที่อ่านไปด้วยถือเป็นการอ่านหนังสือที่จะได้คุณค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและการจดบันทึกควบคู่ขณะที่อ่านก็จะสามารถทำให้เรานั้นจำสิ่งต่างๆได้ดี ในการอ่านหนังสือจะมีจุดที่เรานั้นไม่เข้าใจเราก็อาจจะจดบันทึกสิ่งเหล่านี้เพื่อไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป

การจินตนาการและการนำสิ่งที่ได้จากการอ่านไปสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ในการอ่านหนังสือการจินตนาการก็เป็รสิ่งสำหคัญเพราะนบ่งครั้งหนังสือที่เราอ่านเป็นส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นหยังสือที่เป็นเพียงตัวอักษรเท่านั้นการจินตนาการตามสิ่งที่อ่านจะสามารถทำให้เรานั้นเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นและสามารถนำสิ่งที่เราอ่านไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ การอ่านหนังสืออย่าวถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ถทอว่าเป็นศิลปะในการอ่านอย่างหนึ่ง

 

สนับสนุนมาจาก  สูตร บาคาร่า rb88